1e Montessori Alkmaar

Het onderwijs op de 1e Montessorischool is gebaseerd op het gedachtegoed van de Italiaanse pedagoog Maria Montessori. Op onze school krijgt elk kind individueel onderwijs, dat aansluit bij zijn of haar aanleg, interesses en leerniveau. Kinderen werken zelfstandig, binnen de dynamiek van de klas, in een soepel evenwicht tussen vrijheid en regels. Ons motto is: ‘Samen leren het zelf te doen’. Onze montessorileid(st)ers hebben oprechte interesse in alle kinderen en begeleiden hen in een eigen leerlijn. Zo zorgen we ervoor dat elk kind met plezier kunnen groeien!

1e Montessorischool Alkmaar is een kleine school waar iedereen elkaar kent. Onze school heeft combinatiegroepen: kinderen van verschillende leeftijden zitten in één klas. Hierdoor ervaren zij hoe het is om jongste, middelste of oudste te zijn, en leren ze samenwerken en elkaar helpen. 

Op onze school is iedereen welkom. Uw kind leert van jongs af aan dat iedereen verschillend is, op een andere manier leert, gelijkwaardig is en erbij hoort. Kinderen, leid(st)ers en ouders gaan respectvol en open met elkaar om.

Misschien heeft u ook interesse in:
Peuterklas

Gegevens:

Directeur:
Paul Edelschaap

Locatieleider:
Sandra Pruyn


BRINnr
13QD02

Inspectierapport Website Montessori

Contact

Arkplein 123-124
1826 DM
Alkmaar


Vragen of aanmelden?

Graag heten wij u en uw kind welkom op onze school voor een persoonlijke rondleiding en informatie op maat. Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Dan kunt u contact opnemen met locatieleider Sandra Pruyn.