Centraal Bureau

Het Centraal Bureau is het centrale administratieve orgaan van de organisatie en heeft verschillende belangrijke functies en verantwoordelijkheden. Wij zorgen voor de dagelijkse leiding van de organisatie. Ons bestuur wordt ondersteund door medewerkers die elk hun eigen specifieke kennis en ervaring hebben op verschillende beleidsterreinen.

 

College van Bestuur

Het College van Bestuur, Monique Mul, is het bevoegd gezag en eindverantwoordelijke van Allente.

Financiën

Marcel Heere, is hoofdverantwoordelijk voor de afdeling financiën en houdt toezicht op de financiële administratie van de organisatie.

Personeelszaken

Onze P&O manager, Astrid de Bruin, is verantwoordelijk voor de afdeling en is de schakel tussen het CvB en de medewerkers.

ICT

Onze ICT afdeling is in handen van Jan Heidsma. Hij is verantwoordelijk voor alle ICT vraagstukken voor Allente.

Huisvesting

De manager huisvesting, Jan Heidsma, is verantwoordelijk voor de afdeling en het beheer/toewijzing van accommodaties en faciliteiten binnen onze organisatie.

Gastouderbureau

Nora Tolboom bemiddelt tussen ouders die op zoek zijn naar kinderopvang in huiselijke kring (bij een gastouder) en gekwalificeerde gastouders.

Kindplanning

Ben u geïnteresseerd in opvang bij Allente dan kunt u contact opnemen met de afdeling Kindplaatsing en planning.

Kwaliteit & Beleid

De afdeling Kwaliteit en Beleid houdt zich bezig met het ontwikkelen, implementeren en bewaken van beleid en procedures om de kwaliteit van de opvang en het onderwijs te waarborgen.

Marketing & Communicatie

De afdeling is verantwoordelijk voor de zichtbaarheid van de organisatie, Het creëren van marketingcampagnes, sociale media, communicatiemateriaal en het organiseren van evenementen.

Project- en procesbeheer

Deze afdeling is verantwoordelijk voor het plannen, coördineren en beheren van projecten binnen de organisatie en houdt zich ook bezig met het analyseren, optimaliseren en beheren van de operationele processen binnen een organisatie.

Personeelsplanning

Deze afdeling houdt zich bezig met de roosters van de pedagogisch medewerkers en zorgen voor de planning van de medewerkers.