Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) is een medezeggenschapsorgaan binnen onze kinderopvang dat de belangen van het personeel behartigt en overlegt met het College van Bestuur over diverse onderwerpen die de medewerkers aangaan. 

De ondernemingsraad wordt door collega's gekozen om hun belangen te vertegenwoordigen en mee te praten over zaken die invloed hebben op de arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, en het beleid binnen de kinderopvangorganisatie.

De onderwerpen waarover de ondernemingsraad adviesrecht of instemmingsrecht kan hebben, kunnen onder andere gaan over personeelsbeleid, arbeidsvoorwaarden, werktijden, scholing, veiligheid op de werkvloer en andere zaken die direct van invloed zijn op het personeel in de kinderopvang. Het doel is om een goede samenwerking tussen werkgever en werknemers te bevorderen en ervoor te zorgen dat beslissingen worden genomen met inachtneming van de belangen van het personeel.

Heeft u vragen aan onze ondernemingsraad dan kunt u deze stellen via de mail.

Leden

Betty Groot

Caroline Jonker

Edith van Wonderen

Marjolijn Zijp

Sandra Prins

Sandra Billekens