Gastouderbureau

Opvang via een gastouder heeft zo zijn voordelen. Het is kleinschalig, de opvangtijden zijn flexibel en uw kind verblijft, vaak samen met een paar andere kinderen, in een gezinssituatie. Gastouderopvang is kinderopvang op maat, afgestemd op de behoeften van ouder en kind.

Selectie van gastouders
Gastouders worden zorgvuldig geselecteerd. Zo zijn er regels gesteld aan het opleidingsniveau van de gastouder, kijken wij naar de persoonlijkheid van de gastouder en de veiligheid van de woning. De gastouder en alle volwassen huisgenoten moeten aan alle wettelijk eisen voldoen. Zij zijn ondermeer verplicht om in het bezit te zijn van een verklaring omtrent gedrag.

Koppeling
Wanneer wij een gastouder voor u hebben gevonden die aan uw wensen kan voldoen, volgt er een kennismakingsgesprek. Besluit u om met elkaar verder te gaan, dan volgt het koppelingsgesprek en gaat er een proefperiode in van twee maanden. Bij de start van de opvang gaat u een contract met het Gastouderbureau aan van minimaal 6 maanden, met uitzondering van bijzondere situaties zoals ontslag of stoppen van gastouder. Daarna hanteren wij een opzegtermijn van 1 maand, ingaande op de dag van de schriftelijke opzegging.

Kosten
Voor onze bemiddeling brengen wij u maandelijks bemiddelingskosten in rekening. Voor de opvang spreekt u zelf met de gastouder de hoogte van het uurloon af. Wij kunnen u hierin adviseren. Het Gastouderbureau vervult de kassiersfunctie. Dit betekent dat wij de afgenomen uren factureren bij de vraagouder en uitbetalen aan de gastouder. 

GGD inspectierapporten
Onze gastouders worden regelmatig geïnspecteerd door de GGD. U kunt deze teruglezen op de site van het Landelijk Register Kinderopvang.

Meer weten over het Gastouderbureau?
Voor meer informatie over de gastouderopvang kunt u contact opnemen met het Gastouderbureau via 0226 320 208, keuze 7, of per e-mail: gastouderbureau@allente.nl