Lokale Ouderraden

Allente zorgt met hart en ziel voor een goede opvang van elk kind binnen Allente. Het maakt daarbij niet uit of dit nu op het kinderdagverblijf is, op de peuteropvang, bij een gastouder of op de buitenschoolse opvang. Als ouder zijnde heb je daar het volste vertrouwen in. Toch kan het weleens zijn, dat je meer zou willen weten over wat zich achter de schermen gebeurt: hoe wordt de opvang nou eigenlijk geleid? Hoe wordt de kwaliteit gemeten en geregistreerd? Hoe komt de vorming van de tarieven tot stand en heb ik daar een stem in? Kan ik een bijdrage leveren aan het bestuurlijke deel van de opvang van mijn kind(eren)?

Allente vindt samenwerking met ouders zeer belangrijk. Naast dat rekening gehouden wordt met de wettelijke eisen en verplichtingen vindt Allente het waardevol om beleidsstukken en projecten met de oudercommissies af te stemmen en zo samen te werken aan kwalitatief goede en passende kinderopvang. Ouders die zich sterk betrokken voelen bij de gang van zaken op de opvanglocatie van hun kind(eren) en die daar hun bijdrage aan willen leveren, kunnen lid worden van de lokale ouderraad (LOR). Als lid van een oudercommissie heb je informatierecht en adviesrecht (zowel gevraagd als ongevraagd) op een aantal beleidsstukken. De oudercommissie is een afspiegeling van alle ouders van alle kinderen die op de desbetreffende locatie opvang hebben en behartigt de belangen van alle kinderen op het kindcentrum waaraan de oudercommissie is verbonden. Je stem is dus belangrijk!

Meeleven

Meedenken

Meedoen

Meebeslissen

Regio Noord


Kinderdagverblijf: 
De PetteVlet

Peuteropvang: 
Peuterpalet, De Ottertjes

BSO: 
Ziezo, 't Honk en Wiplala

Leden:
Esther
Robin 
Patrick 

Regio Midden


Kinderdagverblijf: 
Tierlantijn en Buitenbanjers

Peuteropvang: 
Tierlantijn

BSO: 
Krullevaar en Waaidorp

Leden:
Arno 
Suzette 
Marije 
Sheila 
Margriet 

Regio Zuid


Kinderdagverblijf: 
Stampertjes, Twiddel

Peuteropvang: 
De Peutertuin, Peuterklas

BSO:
De Hasselbraam, Spijtebijt, de Torenkamer, Muizenhol

Leden:
Kitty 
Renée 
Jenny 

Oudkarspel


Kinderdagverblijf: 
Minibaai

Peuteropvang:
De Kleine Baai

BSO: 
Bontebaai

Leden:
Lotte 
Inger 
Nathalie 
Mirjam 
Daniëlle 
Anneke 
Elisabeth 

Helix


Kinderdagverblijf: De Helix

Peuteropvang: De Helix

BSO: De Helix

Leden:
Stephanie
Danielle
Melissa 
Rosalyn 

Atalanta


Peuteropvang: Zonnegloren

BSO: Zonnegloren

Leden:
Nick 

Gastouder


De gastouders hebben ook een Lokale Ouderraad zodat we de kwaliteit leveren die je mag verwachten.

Leden:
Kelly
Leonie
Joyce
Elsbeth