Kindcentrum Atalanta

Kindcentrum Atalanta biedt een verrijkende onderwijservaring met tweetalig onderwijs. Wij geloven dat het aanleren van een vreemde taal voor jonge kinderen natuurlijk en moeiteloos is, en ons Engelse programma zorgt ervoor dat leerlingen de school verlaten met een indrukwekkend Engels niveau, vergelijkbaar met de tweede à derde klas havo-vwo.

Kindcentrum Atalanta is gecertificeerd voor de Kanjertraining. Deze methode biedt leerkrachten tools om leerlingen sociaal vaardig en weerbaar te maken, wat resulteert in een vertrouwde en veilige omgeving waarin kinderen positief over zichzelf en anderen leren denken.

Wij bereiden leerlingen voor op toekomstige beroepen door naast de kerndoelen van het basisonderwijs, de focus te leggen op de 21ste-eeuwse vaardigheden. Deze vaardigheden worden geïntegreerd in activiteiten zoals werken met programmeerspelletjes en het kiezen van een eigen leerroute. Kinderen leren ook praktische toepassingen, zoals het gebruik van een 3D-printer. Het team krijgt ondersteuning bij deze projecten, waaronder van Junior IOT.

Bij Kindcentrum Atalanta streven we naar verbinding in de breedste zin van het woord. We combineren onderwijs, opvang, opvoeding en ontspanning met een scherp oog voor het individuele kind. Onze doorgaande ontwikkellijn, van 0 tot 13 jaar, biedt continu inzicht in de groei en ontwikkeling van elk kind.

Misschien heeft u ook interesse in:
Peuteropvang Atalanta BSO Atalanta

Gegevens:

Directeur:
Ans van Tierum

Teamleider opvang:
Anna Folkertsma


BRINnr.
25KD

Inspectierapport Website Atalanta

Contact

Zonnegloren 1
1704 ZE
Heerhugowaard


Vragen of aanmelden?

Graag heten wij u en uw kind welkom op onze school voor een persoonlijke rondleiding en informatie op maat. Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Dan kunt u contact opnemen met directeur Ans van Trierum.